Ville Rautiainen

HTK (ympäristöoikeus)
040 150 4721
ville.rautiainen@sweco.fi

Ville Rautiainen on toiminut harjoittelijana Linnunmaassa tammikuusta 2019 lähtien. Hän on ympäristöoikeuden maisteriopiskelija Itä-Suomen yliopistosta. Sivuaineenaan Ville opiskelee hallinto-oikeutta, jonka lisäksi opinnot sisältävät monitieteisiä ympäristöopintoja mm. ympäristöpolitiikasta. Villen työtehtäviin kuuluvat lakipalveluiden avustavat tehtävät liittyen esimerkiksi REACH-konsortiohallintoon, lakikatsausten tekoon ja lupaprosesseihin liittyvien asiakirjojen valmisteluun.