Reetta Hurmekoski

Ympäristöasiantuntija
DI (energiatekniikka)
040 350 3167
reetta.hurmekoski@sweco.fi

Reetta Hurmekosken työtehtäviin kuuluvat mm. ympäristölupahakemusten laadinta, BAT-selvitykset ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA). Reetta toimi projektikoordinaattorina ja toteutti ilmanlaatua, liikennettä ja sosiaalisia vaikutuksia koskevat vaikutusarvioinnit vuonna 2016 YVA ry:n myöntämän Hyvä YVA-palkinnon voittaneessa työssä. Reetan erityisosaaminen kattaa myös ympäristö- ja energianhallintajärjestelmät (mm. ISO 14001, ETJ+) ja puun alkuperäketjun seurantajärjestelmät (FSC ja PEFC). Reetalla on yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilön pätevyys. Reetta aloitti työt Linnunmaalla 2015. Aiemmin hän on työskennellyt mm. tutkimusinsinöörinä teknologiateollisuudessa.