Pirjo Janatuinen

Kemikaaliturvallisuusasiantuntija
FM (ympäristötiede/työhygienia)
040 620 2224
pirjo.janatuinen@linnunmaa.fi

Pirjo Janatuisen työtehtäviin kuuluvat REACH- ja CLP-asetuksiin liittyvät toimeksiannot, erityisesti käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen laatiminen. Hän on erikoistunut työhygieniaan ja kemikaaliturvallisuuteen. Pirjolla on työkokemusta mm. työturvallisuuslainsäädännön mukaisista tehtävistä, kuten työpaikan kemikaaliriskiarvioinnista. Lisäksi hänellä on Työterveyslaitoksen myöntämä pätevyys toimia työhygienian asiantuntijana työterveyshuollossa.