Marjo Pusenius

Vanhempi asiantuntija, ympäristö- ja kemikaaliturvallisuus
FM (hydrobiologia ja limnologia)
050 444 3592
marjo.pusenius@sweco.fi

Marjo Puseniuksella on monipuolinen, yli kymmenen vuoden mittainen kokemus ympäristönsuojeluun ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä Linnunmaalla. Marjo laatii ympäristölupahakemuksia, ympäristötarkkailusuunnitelmia sekä ympäristöriskianalyysejä ja vastaa useiden asiakkaidemme osalta kokonaisvaltaisesta ympäristöpäällikköpalvelusta. Marjolla on vankka ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) sekä kaivosalan tuntemus ja runsaasti kokemusta kemikaaliturvallisuuden kouluttajana mm. metsäteollisuudessa. Lisäksi Marjo tuntee REACH-asetuksen vaatimukset ja menettelyt, ja on laatinut mm. useita rekisteröintiasiakirjoja. Uutena kiinnostuksen kohteena mainittakoon EU:n biosidiasetuksen mukaiset velvoitteet ja menettelyt, kuten tehoaineiden tietovaatimukset sekä tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hyväksymistä ja lupien hakemista koskevat menettelyt.