Lea Hirvonen

Hallintopäällikkö
Ins. AMK (tietotekniikka)
050 406 1008
lea.hirvonen@sweco.fi

Lea Hirvonen vastaa Linnunmaan hallinnollisista asioista. Lisäksi hänen osaamisensa kattaa tietojärjestelmien, kuten paikkatietojärjestelmän, IUCLID 6:n ja kemikaaliviraston järjestelmien (REACH-IT), käytön.