Laila Huovinen-Manu

KTT-tuotepäällikkö, kemikaaliturvallisuusasiantuntija
FM (biologia), puutarhuri
0400 380 003
laila.huovinen-manu@sweco.fi

Laila Huovinen-Manu toimii Linnunmaan Käyttöturvallisuustiedote-tuotepäällikkönä. Laila aloitti yrityksessä vuonna 2012 ja hänellä on usean vuoden syvällinen kokemus REACH- ja CLP-asetuksiin liittyvistä toimeksiannoista erityisesti käyttöturvallisuustiedotteiden ja pakkausmerkintöjen laatimisen osalta. Lisäksi Laila kouluttaa käyttöturvallisuustiedotteiden, vaaraluokitusten ja pakkausmerkintöjen laatimista sekä tekee ympäristö- ja luontoselvityksiä. Hänen erityisosaamisaluettaan on ekologia, jonka ohella hän on perehtynyt myös ekotoksikologiaan ja hydrobiologiaan. Aiempaa työkokemusta Lailalla on mm. soiden ennallistamissuunnittelusta ja luontotyyppi-inventoinneista sekä työnjohtotehtävistä ja yrittäjänä toimimisesta kukka- ja puutarhakaupan alalla.