Heidi Määttä

Elintarviketurvallisuusasiantuntija
FM (ravitsemus- ja elintarvikebiotekniikka)
050 395 7189
heidi.maatta@sweco.fi

Heidi Määttä on aloittanut Linnunmaalla alkuvuodesta 2018. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa riskinarviointien ja omavalvontasuunnitelmien sekä elintarviketurvallisuusvirastolle (Ruokavirasto) tehtävien hakemusten ja ilmoitusten laadinta. Lisäksi Heidi laatii pakkausmerkintöjä ja tekee erilaisia uuselintarvikkeisiin liittyviä toimeksiantoja. Ennen uraansa Linnunmaalla hänelle on kertynyt yli 10 vuoden työkokemus elintarviketeollisuudesta laatupäällikkönä. Heidillä on erityisesti kokemusta elintarviketeollisuuden laadunvalvonnasta sekä liha-alan laitoksia ja eläinperäisiä sivutuotteita koskevasta lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista. ISO 22000 -hallintajärjestelmän vaatimusten mukaisen toiminnan ylläpitämisen lisäksi Heidillä on kokemusta elintarvikelain mukaisesta omavalvonnasta ja ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeista. Heidin erityisosaamiseen kuuluvat elintarvikehygienia ja laitosten puhtaanapito sekä pesu- ja desinfiointiaineet. Heidi on Eviran hyväksymä hygieniaosaamistestaaja. Uusina kiinnostuksen kohteina hänellä ovat kemikaaliturvallisuus ja rehut.