Greta Waissi

Ympäristö- ja kemikaaliturvallisuusasiantuntija
FT (ekotoksikologia), Ins. AMK (ympäristötekniikka)
0400 820 008
greta.waissi@linnunmaa.fi

Greta Waissin työnkuvaan kuuluvat mm. ympäristöriskiarvioinnit sekä REACH- ja kemikaaliturvallisuuspalvelut. Greta väitteli filosofian tohtoriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2015, ja väitöskirjatyönsä aikana hän perehtyi nanoekotoksikologiaan. Samana vuonna Linnunmaan tiimiin liittyneen Gretan erityisosaamiseen lukeutuvat lisäksi maaperän perustilaselvitysten laatiminen ja eri ympäristövaikutusten arviointimenettelyn osa-alueet. Koulutuksessaan Greta on perehtynyt vesiympäristötutkimukseen ja hänen mielenkiinnonkohteisiinsa kuuluvat ympäristöriskinarvioinnit, REACH-lupamenettelyt ja nano(eko)toksikologiset toimeksiannot. Greta on toiminut Suomen Toksikologiyhdistyksen (STY) hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja tällä hetkellä myös yhdistyksen taloudenhoitajana ja Toksikologi -lehden toimittajana. Greta valittiin EUROTOX2019 (Helsinki) järjestelytoimikunnan sihteerin tehtäviin.