Eija Miettinen

Ympäristöjuristi
HTM (ympäristöpolitiikka ja -oikeus)
040 632 8445
eija.miettinen@sweco.fi

Eija Miettisen työtehtäviin kuuluvat monipuolisesti erilaiset ympäristöoikeudelliset toimeksiannot. Hän on muun muassa laatinut ympäristöjuridista ongelmanratkaisua vaativia valituksia ja vastineita eri oikeusasteille sekä eri toimialoille kohdistuvia lakiselvityksiä. Eijalla on kokemusta esimerkiksi ympäristönsuojelu-, jäte- ja kaivoslainsäädäntöön liittyvistä toimeksiannoista. Opinnoissaan Eija on erikoistunut Suomen ja EU:n energiaoikeuteen ja -politiikkaan, erityisesti uusiutuvien energialähteiden osalta, sekä täydentänyt osaamistaan ympäristötieteiden ja johtamisen opinnoilla.