Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn eli YVA-menettelyn tavoitteena on tuottaa tietoa hankkeen suunnitteluun ja viranomaispäätöksiin. YVA-menettelyllä edistetään myös kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. Tyypillisesti YVA:n läpivienti kestää vajaasta vuodesta puoleentoista vuoteen.

YVA-menettely on kaksivaiheinen ja sen aikana koostetaan kaksi asiakirjaa: ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja ympäristövaikutusten arviointiselostus. Aineistona vaikutusarvioinneissa voidaan käyttää esimerkiksi suunnitelmia, tutkimustietoa, luontoselvityksiä ja kokemusperäistä tietoa.

Linnunmaa toimii ns. YVA-konsulttina ja huolehtii asiakkaansa puolesta YVA-menettelyn käytännön toteuttamisesta, kuten arvioinneista, asiakirjojen laatimisesta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

YVA on julkinen menettely. Tyypillisiä elementtejä YVA:ssa ovatkin yleisötilaisuudet ja asukaskyselyt. YVA-menettelyssä ei tehdä päätöksiä, esimerkiksi myönnetä hankkeelle ympäristölupaa. Hankkeelle voidaan hakea erikseen ympäristölupaa viimeistään YVA-menettelyn jälkeen.

Ota yhteyttä