Turvallisuusvaatimusselvityksessä yritys listaa turvallisuusvaatimusten täyttymisen toiminnassaan. Kyseisistä vaatimuksista säädetään vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (856/2012) sekä nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (858/2012). Selvityksen laatiminen vaatii kokemusta kemikaaliturvallisuusasioista ja kyseisen lainsäädännön hallitsemista. Linnunmaa tarjoaa kattavaa asiantuntijapalvelua turvallisuusvaatimusten täyttymisen kartoittamisessa ja neuvoo pulmatilanteissa.

Ota yhteyttä