Turvallisuusselvityksessä toiminnanharjoittaja osoittaa ottaneensa käyttöön toimintaperiaatteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimintaperiaatteiden toteuttamiseksi. Velvoite kuuluu kaikkein suurimmille vaarallisia kemikaaleja käyttäville tai varastoiville toimipisteille.

Ota yhteyttä