Linnunmaalla on runsaasti kokemusta eri kokoisten organisaatioiden toimintajärjestelmistä, järjestelmäkoulutuksista ja sisäisten auditointien toteuttamisesta. Linnunmaan osaamiseen kuuluvat erityisesti useat kansainväliset ISO-standardien mukaiset järjestelmät.

Linnunmaan osaamiseen kuuluvat myös puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät (FSC ja PEFC).

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmä. Sen avulla yrityksen ympäristöasiat voidaan hoitaa järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä soveltuu kaikenkokoisille yrityksille, mutta vaihtoehtona on myös muita, kevyempiä järjestelmiä esimerkiksi toimistoille.

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000

Laajalti tunnettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi laadunhallintajärjestelmä ISO 9001, työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, energianhallintajärjestelmä ISO 50001 ja elintarviketurvallisuusjärjestelmä ISO 22000. Järjestelmät voidaan integroida yhdeksi toimivaksi ja suunnitelmalliseksi johtamisjärjestelmäksi, esimerkiksi HSQE-järjestelmäksi (Health, Safety, Quality, Environment,).

Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmät FSC ja PEFC

Puun alkuperäketjun hallinnan (Chain of Custody, CoC) avulla jäljitetään puutavaran koko tuotantoketju metsästä lähtien. Tällöin lopputuote voidaan myydä sertifioituna ja tuotteeseen voidaan liittää FSC- tai PEFC-merkki.

ISO 22000 ja FSSC 22000

ISO 22000 on maailmanlaajuisesti harmonisoitu prosesseihin perustuva elintarviketurvallisuuden standardi. Sitä voivat noudattaa mitkä tahansa suoraan tai epäsuorasti elintarviketuotantoketjuun kuuluvat organisaatiot, jotka haluavat puolueettoman ja pätevän arvioinnin kautta osoittaa noudattavansa alaan kohdistuvia vaatimuksia. Sertifikaatti viestii asiakkaille ja muille sidosryhmille toimivasta järjestelmästä sekä yrityksen vastuullisuudesta ja sitoutumisesta elintarvikeriskien hallintaan.

FSSC 22000 -standardin vaatimukset pohjautuvat ISO 22000 -standardiin, mutta sen vaatimukset ovat tiukemmat ja ala rajoitetumpi. Järjestelmä on kuitenkin integroitavissa muiden ISO-standardien kanssa (esim. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001). ISO 22000 asettamien vaatimusten lisäksi FSSC 22000 -standardiin kuuluvat tukiohjelmat elintarviketeollisuudelle ja FSSC:n asettamat lisävaatimukset suhteessa ISO 22000 -standardiin.

Ota yhteyttä