Linnunmaalla on runsaasti kokemusta eri kokoisten organisaatioiden toimintajärjestelmistä, järjestelmäkoulutuksista ja sisäisten auditointien toteuttamisesta. Linnunmaan osaamiseen kuuluvat erityisesti useat kansainväliset ISO-standardien mukaiset järjestelmät.

Linnunmaan osaamiseen kuuluvat myös puun alkuperäketjun hallintajärjestelmät (FSC ja PEFC).

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

ISO 14001 on kansainvälisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmä. Sen avulla yrityksen ympäristöasiat voidaan hoitaa järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. ISO 14001 mukainen ympäristöjärjestelmä soveltuu kaikenkokoisille yrityksille, mutta vaihtoehtona on myös muita, kevyempiä järjestelmiä esimerkiksi toimistoille.

ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000

Laajalti tunnettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi laadunhallintajärjestelmä ISO 9001, työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001, energianhallintajärjestelmä ISO 50001 ja elintarviketurvallisuusjärjestelmä ISO 22000. Järjestelmät voidaan integroida yhdeksi toimivaksi ja suunnitelmalliseksi johtamisjärjestelmäksi, esimerkiksi HSQE-järjestelmäksi (Health, Safety, Quality, Environment,).

Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmät FSC ja PEFC

Puun alkuperäketjun hallinnan (Chain of Custody, CoC) avulla jäljitetään puutavaran koko tuotantoketju metsästä lähtien. Tällöin lopputuote voidaan myydä sertifioituna ja tuotteeseen voidaan liittää FSC- tai PEFC-merkki.

Ota yhteyttä