Ympäristöriskinarvioinnissa kartoitetaan häiriöpäästöjä aiheuttavat kohteet, häiriöpäästöjen todennäköisyydet ja päästön aiheuttamien seurausten vakavuus. Tyypillisiä kohteita, joihin riskejä ja ympäristön pilaantumisvaaraa liittyy, ovat kemikaali- ja öljysäiliöt. Häiriöpäästön syy voi olla esimerkiksi inhimillinen virhe, raaka-aineiden tai jätteiden huolimaton käsittely, epäjärjestys tai laitteiden tekninen vika.

Seurausten vakavuutta arvioidaan päästön suuruuden ja toimintaympäristön herkkyyden perusteella. Arvioinnin apuna käytetään erilaisia malleja. Riskianalyysin perusteella laaditaan toimenpide-ehdotukset tunnistettujen riskien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi.

Linnunmaalla on kokemusta monen tyyppisten kohteiden riskinarvioinnin tekemisestä.

Ennaltavarautumissuunnitelma

Toiminnan laajuudesta riippuen toiminnanharjoittajalla on ennaltavarautumisvelvollisuus ja toiminnanharjoittajan on laadittava ympäristöriskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma. Ennaltavarautumisen tavoitteena on estää onnettomuudet ja muut poikkeukselliset tilanteet, hallita häiriötilanteet sekä rajoittaa haitalliset seuraukset terveydelle ja ympäristölle.

Ota yhteyttä