Toksikologisen tiedon kokoaminen, tunnistaminen ja lausuntojen kirjoittaminen ovat päivittäin esillä esimerkiksi lääketeollisuudessa. Asiantuntijalausuntojen sekä toksikologisen tiedon kartoittamiseen ja tunnistamiseen tarvitaan toksikologeja, jotka osaavat tunnistaa kuhunkin asiayhteyteen soveltuvat arvot (NOAEL, LOAEL, EC50, LC50 jne). Näiden perusteella lasketaan esimerkiksi PDE-arvot (Permitted Daily Exposure), joita hyödynnetään edelleen eri riskinarvioinneissa.

Linnunmaa laatii muun muassa seuraavia selvityksiä:

  • Toksikologiset tiedonhaut ja raportoinnit (eri altistumisreitit, NOAEL ja LOAEL)
  • Asiantuntijalausunnot
    • PDE-laskenta, Q3D:n mukaiset raportoinnit tai muu vastaava ohjeistus
    • Tieteelliset lausunnot toksikologisista vaikutuksista

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Ota yhteyttä