Riskinarvioinnissa käydään läpi yrityksen kemikaalien käyttö, tunnistetaan siihen liittyvät vaarat, arvioidaan tapahtuman todennäköisyys ja riskin suuruus. Näin saadaan selville missä yrityksen kemikaaleihin liittyvät riskit ovat ja kuinka suuri vaara niissä piilee.

Riskinarviointeja on useita erilaisia. Arviointi tulee suorittaa tilanteen mukaan ja huomioida tapauskohtaiset yksityiskohdat. Linnunmaa laatii muun muassa seuraavia arvioita:

  • Työpaikan riskinarviointi
  • Onnettomuusvaaran arviointi ja vaikutusten arviointi
  • Kemikaaliriskinarviointi
  • Ympäristöriskinarviointi

Arvioinnin lopuksi voidaan laatia riskienhallintasuunnitelma. Suunnitelmasta ilmenee yrityksessä käytettävät turvallisuusratkaisut arvioinnissa tunnistettujen riskien ennaltaehkäisemiseksi.

Ota yhteyttä