Linnunmaa tarjoaa REACH -rekisteröintipalveluita vuosien kokemuksella. Palvelutarjontaan kuuluvat velvoitteiden määrittäminen, asiakirjojen laatiminen, laboratoriokokeiden valvominen, tulosten analysointi, aineidentiteetin määrittely, kemikaaliturvallisuusarviointi ja konsortiomanageeraus.

Tällä hetkellä Linnunmaa hallinnoi kolmea REACH-konsortiota ja on tehnyt yli sata rekisteröintiä.

Kenen tulee rekisteröidä aineensa?

Yritykset, jotka tuottavat tai tuovat EU-maahan yli tonnin kemiallista ainetta, saattavat olla velvollisia rekisteröimään kyseisen aineen. REACH-rekisteröinti on Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) tehtävä virallinen ilmoitus aineen ominaisuuksista, vaaroista, mahdollisista riskeistä ja niiden hallintamenetelmistä. Rekisteriasiakirjaan kerättävistä tiedoista säädetään EU:n REACH-asetuksessa (1907/2006).

Rekisteröinnin takaraja

REACH-asetuksen viimeinen takaraja jo markkinoilla ja käytössä oleville aineille on 31. toukokuuta 2018. Tämä koskee suurinta osaa käytössä olevista kemikaaleista.

Mikäli yritys ei ole täysin varma REACH-velvoitteistaan tai haluaa lisätietoa rekisteröinnistä ja sen vaihtoehdoista, kannattaa ottaa yhteyttä. Linnunmaa tutustuu yrityksen toimintaan ja kartoittaa sitä koskevat velvoitteet sekä kuinka niiden täyttämiseksi tulee menetellä.

Ota yhteyttä