Biosidiasetuksen tuomien velvoitteiden kartoituksella asiakas ymmärtää yritystään koskevat vastuut ja pystyy suunnittelemaan toimintaansa niiden mukaisesti. Selvityksellä asiakas saa kuvan siitä, mitä häneltä odotetaan valmistajana tai EU-maahantuojana. Selvityksessä kuvataan vaihtoehdot, niiden aiheuttamat kustannukset ja lupaprosessin aikataulu.

Ennen markkinoille saattamista biosidien myyjän kannattaa varmistua neljästä asiaa:

  • Onko tehoaine hyväksytty tai arviointiohjelmassa?
  • Onko yritykseni tai tehoaineeni toimittaja artikla 95:n mukaisella ”hyväksyttyjen toimittajien” – listalla?
  • Milloin ja millainen luvan tarvitsen tuotteelleni?
  • Miten minun tulee merkitä tuotepakkaukseni?

Selvittämällä velvoitteensa biosidivalmisteen valmistaja/EU-maahantuoja voi säästää resursseja ja välttyä mahdollisilta sanktioilta. Esimerkiksi tuotteen status kannattaa selvittää, sillä kaikki biosidia sisältävät tuotteet eivät välttämättä tarvitse lupaa.

Ota yhteyttä