Vähäisestä kemikaalien käytöstä ja varastoinnista yrityksen tulee tehdä ilmoitus pelastuslaitokselle ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan kemikaalien käytön laajuuden saa selville suhdelukulaskelmalla. Linnunmaa tekee sekä suhdelukulaskelmia että ilmoituksia pelastuslaitokselle.

Pelastuslaitokselle tehtävään kemikaali-ilmoitukseen on kuvailtava aiottu toiminta ja varastointitapa. Lisäksi ilmoitukseen on liitettävä esimerkiksi tiedot kemikaalien vaaraluokituksista ja vaaraominaisuuksista sekä kuvaukset onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnan lähiympäristöstä.

Ota yhteyttä