Kemikaalien käytön ja varastoinnin laajuus määritellään suhdelukulaskelmalla. Toiminnan laajuus määrittää, mitä velvoitteita yritykselle tulee kemikaalien käytössä ja varastoinnissa.

Linnunmaa suorittaa suhdelukulaskelmia ja kartoittaa asiakkailleen toimintaan liittyvät velvoitteet. Laskelmassa huomioidaan sekä kemikaalien määrä että niiden luokitus.

Ota yhteyttä