Kemikaalien käytön tai varastoinnin ollessa laajamittaista yrityksen tulee hakea toimintaan kemikaalilupa. Lupahakemuksessa tulee huomioida useita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa luvan ehtoihin. Linnunmaa laatii yritykselle kyseisen lupahakemuksen sekä tarvittavat selvitykset ja liitteet.

Kemikaalien laajamittaisen käytön ja varastoinnin lupahakemuksessa kuvaillaan aiottu toiminta ja laajuus. Lisäksi hakemukseen on liitettävä esimerkiksi kemikaalien vaaraluokituksista ja -ominaisuuksista sekä kuvaukset onnettomuuksiin varautumisesta ja toiminnan lähiympäristöstä.

Ota yhteyttä