Kaivoslupien käsittelystä ja myöntämisestä vastaa pääsääntöisesti Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Linnunmaa avustaa tarvittaessa aina varausilmoituksesta lähtien niin malminetsintäluvan, kaivosluvan kuin kaivosturvallisuusluvankin laatimisessa ja prosessin tehokkaassa läpiviemisessä viranomaisessa.

Oikea-aikainen ja eri menettelyiden sujuva limittäminen edesauttaa hankkeen tehokasta käynnistämistä ja kokonaisuuden hahmottamista niin viranomaisten kuin paikallisten asukkaiden näkökulmasta. Linnunmaalla on kattava osaaminen kaikista kaivostoiminnan edellyttämistä menettelyistä, olipa kyseessä sitten ympäristövaikutusten arviointi, luontoselvitykset tai lupa- ja valitusprosessit. Koska kaivostoiminta edellyttää lukuisia eri lakien mukaisia lupia, toimivaltainen viranomainen on tarkastettava kussakin tapauksessa erikseen.

Ota yhteyttä