Erilaiset viranomaisluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset ovat usein kriittinen osa toimintaa ja sen lainmukaisuuden varmistamista. Suomessa lupia tarvitaan moneen toimintaan, koska useiden lupien osalta lupakynnys on alhainen. Lupapäätöksessä annetaan tarpeelliset määräykset toiminnalle. Lupakynnyksen alittuessa tai lupavelvollisuuden lisäksi kyseeseen voi tulla myös ilmoitus- tai rekisteröintimenettely.

Oikein mitoitettuna esimerkiksi ympäristölupa on toimintaa selkeyttävä ja mahdollistava. Lupaprosessin tehokas läpivienti edellyttää osaamista ja resursseja.

Linnunmaa auttaa erilaisiin lupahakemuksiin ja -prosesseihin sekä ilmoitus- ja rekisteröintimenettelyihin liittyvissä kysymyksissä. Linnunmaan asiantuntemus pohjautuu vankkaan kokemukseen, monialaiseen osaamiseen sekä viranomais- ja yritystoiminnan tuntemukseen.

Liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista voi ostaa Tekesin innovaatiosetelillä. Linnunmaa on Tekesin innosvaatiosetelin palveluntarjoaja.