Muuttuvassa toimintaympäristössä toiminnan riskien arvioinnissa ja hallinnassa olennaista on oikeudellisten velvoitteiden selvittäminen ja noudattaminen. Keskeisin Linnunmaan lakipalveluiden tehtävä onkin varmistaa asiakkaan toiminnan lainmukaisuus. Linnunmaan ympäristöjuristit ovat erikoistuneet sekä suomalaiseen että EU:n ympäristölainsäädäntöön.

Linnunmaan lainopillinen neuvonta ympäristöasioiden hallinnassa johtaa toiminnan tehokkuuteen. Linnunmaa selvittää esimerkiksi hankkeen toteuttamisen ja uuden tuotteen markkinoille lanseeraamisen edellytykset sekä lainsäädännön tulkinta- ja soveltamiskysymykset. Lisäksi Linnunmaa suorittaa lakikatsaukset, joilla kartoitetaan, miten toimintaa koskeva sääntely on muuttunut ja kuinka se tulee huomioida.

Liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavaa tietoa ja osaamista voi ostaa Tekesin innovaatiosetelillä. Linnunmaa on Tekesin innosvaatiosetelin palveluntarjoaja. 

Ota yhteyttä