Tarkastelemalla lainsäädännön luomia mahdollisuuksia teknisten ja luonnontieteellisten edellytysten kehikossa, Linnunmaa pystyy havaitsemaan asiakkaan kannalta parhaat toimintamallit. Linnunmaan laatimat asiakirjat, joissa hyödynnetään tarvittavassa laajuudessa sekä oikeudellista, luonnontieteellistä että teknistä osaamista, voivat olla osa jotain tiettyä projektikokonaisuutta.

Laajempien kokonaisuuksien lisäksi Linnunmaa tarjoaa lakipalveluita myös itsenäisinä toimeksiantoina. Laadimme lausunnot, tarpeen arvioinnit ja tulkintakannantot päätöksenteon tueksi esimerkiksi lupaprosesseissa, toimintaa aloittaessa tai sitä laajentaessa.

Ota yhteyttä