Käyttöturvallisuustiedotteella (KTT, käyttöturvatiedote) viestitään kemikaalin ominaisuuksista ja vaaroista. Käyttöturvallisuustiedotteissa voidaan esittää altistumisskenaarioita, jolloin KTT:ta kutsutaan laajennetuksi käyttöturvallisuustiedotteeksi (Extended Safety Data Sheet, eSDS).

Linnunmaa laatii, päivittää sekä kääntää käyttöturvallisuustiedotteita.  Lähtökohtana voi olla joko pelkkä tuoteresepti tai aiempi käyttöturvallisuustiedote millä tahansa kielellä. Lisäksi Linnunmaa tekee kemikaali-ilmoituksia seoksille ja aineille.

Linnunmaa tarkistaa ja täydentää käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ottaen huomioon REACH- ja CLP-asetusten ja kansallisen lainsäädännön vaatimukset. Vahva kemikaaliturvallisuusosaaminen ja kemikaalilainsäädännön tuntemus takaavat laadukkaan lopputuloksen.

Linnunmaa tarjoaa mm. seuraavia palveluita:

  • Käyttöturvallisuustiedotteiden laatiminen asiakkaan tuotereseptin mukaan
  • Käyttöturvallisuustiedotteiden kääntäminen kaikille EU-kielille ja Venäjäksi
  • Suomenkielisten tiedotteiden tarkastaminen ja muokkaaminen
  • Kemikaali-ilmoitusten tekeminen turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kemikaalituoterekisteriin
  • CLP-luokitusten ja merkintöjen laatiminen ja tarkastaminen
  • Mallietikettien laatiminen tuotteille
  • Altistumisskenaarioiden kääntäminen ja laatiminen

Linnunmaa myös järjestää räätälöityjä käyttöturvallisuustiedotekoulutuksia, joissa tutustutaan käyttöturvallisuustiedotteisiin, opitaan tulkitsemaan sen antamaa tietoa sekä löytämään työntekijälle oleellisimmat turvallisuusohjeet. Räätälöidyissä koulutuksissa voidaan tarkemmin perehtyä juuri asiakkaan käyttämiin tiedotteisiin.

Ota yhteyttä