Linnunmaan osaaminen kattaa muun muassa seuraavat standardien mukaiset tai muuten vakiintuneet järjestelmät:

  • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001
  • Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001
  • Energianhallintajärjestelmä ISO 50001
  • Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisen järjestelmä OHSAS 18001
  • Elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 22000
  • Energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+
  • Puun alkuperän hallintajärjestelmät FSC ja PEFC
Ota yhteyttä