Kemikaalien tuottajien, maahantuojien, jälleenmyyjien ja jatkokäyttäjien tulee olla tietoisia omista kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun EU-asetuksen, ns. REACH-asetuksen (EU) N:o 1907/2006 mukaisista velvoitteistaan. Linnunmaan koulutuksella  yritystä koskevat velvoitteet ja mahdolliset toimintatavat selkiytyvät asiantuntijan johdolla. Koulutus on helpoin tapa huolehtia siitä, että kaikilla työntekijöillä on riittävä ymmärrys roolistaan ja vastuistaan REACH-asetuksen mukaisesti.

Koulutukset räätälöidään asiakkaan toiveiden mukaisesti käsittelemään juuri yritykselle olennaisimpia asioita. Koulutuksen rakenne sovitaan erikseen asiakkaan kanssa.

Ota yhteyttä