Linnunmaan koulutustarjonnan aihealueet kattavat muun muassa ajankohtaisen EHS-lainsäädännön ja lainsäädännön vaatimusten soveltamisen eri toimialoilla. Koulutuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi lainsäädännön asettamien vaatimusten täyttymiseen, sen tulkintaan tai lainsäädännössä tapahtuvien muutosten huomiointiin toiminnassa.

Ota yhteyttä