Elintarvikehygieniakoulutukset

Linnunmaan koulutukset kattavat elintarviketurvallisuutta koskevat aihealueet monipuolisesti. Koulutustemme aiheita ovat muun muassa elintarviketurvallisuus, HACCP, elintarvikemikrobiologia ja hygienia, elintarvikkeiden kemialliset ja fysikaaliset vaarat.

 

Alihankintatoimintojen koulutukset

Linnunmaa tarjoaa räätälöidyt koulutukset esimerkiksi puhtaanapitoon ja kunnossapitotoimijoille. Koulutuksen aihealueet voidaan räätälöidä tarpeen mukaan esimerkiksi näiden aiheiden joukosta: kemikaalit, vierasesineriskien hallinta, elintarvikkeiden kannalta tärkeät mikrobit ja hygieniaohjeistukset.

 

Hygieniapassikoulutukset ja -testit

Linnunmaa tarjoaa hygieniaosaamistestin (hygieniapassitestin) suorittamiseen tarvittavaa koulutusta ja järjestää hygieniaosaamistestejä.

Ota yhteyttä