Energiakatselmuksessa selvitetään mm. yrityksen energiankulutus, tunnistetaan energiansäästömahdollisuudet sekä kartoitetaan soveltuvia energiatehokkuustoimenpiteitä. Lakisääteisestä katselmusvelvoitteesta voi vapautua tietyin ehdoin, kuten ottamalla käyttöön energianhallintajärjestelmä ISO 50001. Myös liittyminen energiatehokkuussopimukseen (kausi 2017−2025) ja samalla energiatehokkuusjärjestelmän ETJ+ käyttöönottaminen täyttävät velvoitteen.

Linnunmaa tarjoaa kattavat energia-asiantuntijapalvelut. Energiakatselmuksiin liittyvä palvelutarjontamme:

  • Velvoitteiden selvittäminen
  • Energiakatselmuksen teko alusta loppuun
  • Pätevöitynyt energiakatselmuksen vastuuhenkilö
  • Katselmusten raportointivelvoitteiden hoito
  • Avustaminen vaihtoehtoisten hallintajärjestelmien laatimisessa:
    • ISO 50001, ISO 14001, ETJ+
Ota yhteyttä