Omavalvontaohjelmat

Omavalvonta tarkoittaa elintarvikealan toimijan omaa järjestelmää elintarvikelainsäädännössä asetettujen vaatimusten täyttämisen varmistamiseksi. Omavalvonta kohdistuu esimerkiksi tilojen käyttöön, puhtaanapitoon, työohjeisiin, raaka-aineiden ostamiseen ja varastointiin sekä lämpötilojen seuraamiseen.

Omavalvontasuunnitelmien laadinnassa on kyse mm. hyvien hygieniakäytäntöjen valinnoista ja ohjeista, joiden avulla huolehditaan elintarviketurvallisuudesta. Linnunmaan asiantuntijat auttavat lakisääteisten omavalvontaohjelmien laatimisessa ja omavalvontaan liittyvissä erityiskysymyksissä, kuten luonnonmukaisen tuotannon (luomu) huomioimisessa.

HACCP-ohjelman ja vuokaavioiden laatiminen

Elintarvikkeiden valmistajan tulee arvioida elintarvikkeen valmistusprossiin liittyvät tuoteturvallisuusriskit. HACCP-järjestelmällä tarkoitetaan erityisten kriittisten hallintapisteiden tunnistamista elintarvikkeiden käsittelyssä ja ehkäisevien toimenpiteiden määrittämistä.

HACCP on kaiken elintarvikevalmistuksen lähtökohta – se on suunniteltu tahoille, jotka kaupallisesti valmistavat, jalostavat, jakelevat tai tuovat markkinoille elintarvikkeita ja niiden kanssa kosketuksissa olevia materiaaleja. HACCP-järjestelmän avulla voidaan arvioida puolueettomasti hygienianhallintajärjestelmän, hyvän tuotantokäytännön (Good Manufacturing Practice, GMP) ja terveysvaarojen ehkäisyyn tähtäävien menetelmien vaatimustenmukaisuus.

Uusimmissa elintarvikestandardeissa elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi HACCP-järjestelmää tulee täydentää VACCP- ja TACCP-järjestelmillä, eli elintarvikeyritysten tulee arvioida ja hallita riskejä liittyen elintarvikkeiden väärennöksiin tai tahalliseen sabotaasiin.

Omavalvontajärjestelmään kuuluvilla hyvän hygienian tukijärjestelmillä luodaan puitteet ja pohja turvallisten, säilyvien ja elintarvikemääräykset täyttävien tuotteiden valmistamiselle ja myymiselle. Tärkeä osa elintarvikealan toimijan velvoitteita on huolehtia dokumentaatiosta. Riskien tunnistaminen ja riittävästi mitoitettu hallintaohjelma on omavalvonnan perusta. Ohjeiden mukainen omavalvonta ja sen oikeellisuuden todentaminen kuuluvat myös hyvään dokumentointikäytäntöön.

Linnunmaa auttaa järjestelmän rakentamisen lisäksi mm. vaaranarviointien päivittämisessä silloin, kun tuodaan markkinoille uusia tuotteita tai tehdään muutoksia tuotantoteknologiassa.

Pakkausmerkinnät

Elintarvikepakkaukset eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan, joten pakkausmerkintöjen oikeellisuus on varmistettava huolella. Puutteelliset pakkausmerkinnät voivat aiheuttaa terveysriskejä esimerkiksi vakavasti allergisille. Puutteelliset pakkausmerkinnät voivat johtaa tuotteiden takaisinvetoon. Linnunmaa auttaa elintarvikepakkausten lakisääteisten pakkausmerkintöjen laatimisessa.

Ota yhteyttä