Kuluttajiin kohdistuvien riskien hallinnan lisäksi oikeilla ja tehokkaasti toteutetuilla toimenpiteillä voidaan samalla parantaa koko liiketoiminnan riskienhallintaa. Esimerkiksi riskiperusteinen ja lainsäädännön vaatimukset täyttävä omavalvonta varmistaa tuotteiden turvallisuutta. Lisäksi asiakasvaatimukset ovat monesti elintarvikealalla lainsäädäntöä tiukempia.

Elintarvikkeita koskevien määräysten sekä lainsäädännön ja asiakkaiden vaatimusten noudattaminen koskee kaikkia elintarvikealan yrityksiä ja niiden sidosryhmiä. Linnunmaa tarjoaa palveluita elintarvikeketjun toimijoille kuten

  • elintarvikkeiden ja juomien valmistajille,
  • pakkausmateriaalien valmistajille,
  • puhtaanapitoalan yrityksille ja
  • laitetoimittajille sekä
  • kaupan alalle.

 

Ota yhteyttä