Environmental Due Diligence -selvityksessä (EDD) tunnistetaan ja arvioidaan yritysjärjestelyiden tai muiden yrityksen kauppa- ja toiminnanmuutostilanteiden ympäristöön liittyvät riskit, vastuut ja velvoitteet. Lisäksi EDD ohjaa riskien ja vastuiden tehokkaassa hallinnassa.

Ympäristövastuut voivat muodostaa merkittäviä kustannuksia, minkä vuoksi EDD-selvitysten merkitys yrityskauppatilanteissa on kasvanut. Esimerkiksi maaperän tai vesistön pilaantumiseen, tai lupamääräysten rikkomiseen liittyvät tilanteet voivat helposti jäädä tunnistamatta ja täten johtaa ennalta arvaamattomiin kustannuksiin ja pahimmillaan rikosvastuuseen. EDD:n avulla voidaan tunnistaa ympäristöön liittyvät riskit sekä niistä aiheutuvat velvoitteet ja hallita niitä. Lisäksi ympäristöä koskeva tieto voidaan kääntää taloudelliseksi eduksi.

Mitä EDD sisältää?

EDD:n sisältö määräytyy tapauskohtaisesti transaktion muodon ja toiminnan riskien mukaisesti. Selvityksessä huomioidaan esimerkiksi mahdollinen ympäristön pilaantuminen ja siihen liittyvien vastuiden jako osapuolten välillä. Lisäksi EDD-asiantuntijamme antavat strategisia neuvoja riskien ja vastuiden hallintaan. Tarvittaessa selvitykseen voidaan sisällyttää esimerkiksi turvallisuuteen, terveyteen ja sosiaalisiin vaikutuksiin liittyvien riskien ja vastuiden tunnistaminen, arviointi ja tehokas hallinta.

EDD – Linnunmaa kumppanina

EDD-selvitys tuottaa laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi. Linnunmaan vahvuus myös EDD:n suhteen on vankka liike-elämän tuntemus ja valmius tarjota kulloinkin tarvittavien alojen asiantuntijoiden osaaminen asiakkaan käyttöön. Linnunmaalla on vuosikymmenen mittainen kokemus useiden toimialojen EDD-selvitysten laadinnasta eri mantereilla.

Ota yhteyttä