Lainsäädännön velvoitteet, ympäristövastuu ja -johtaminen

Jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä ympäristölainsäädäntö edellyttää eri toimialoilla, esimerkiksi teollisuusyrityksiltä, jatkuvaa lainsäädännön seuraamista sekä usein konkreettisia toimenpiteitä asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi.

Yleinen ympäristötietoisuus on kasvanut ja ympäristövastuu nähdään yhä oleellisempana osana kaikkea ihmistoimintaa. Tämä kannustaa organisaatioita ottamaan käyttöön vapaaehtoisia ympäristöjohtamisen työkaluja toiminnan ympäristönäkökulmien huomioimiseksi.

Linnunmaa – ainutlaatuinen ympäristöalan asiantuntijoiden yhdistelmä

Linnunmaa on erikoistunut auttamaan asiakkaitaan haastavissakin ympäristöasioihin liittyvissä kysymyksissä. Monialaisten asiantuntijoiden ansiosta Linnunmaa näkee ympäristöasiat kokonaisuuksina ja tarjoaa useasta näkökulmasta perusteltuja ratkaisuja.

Yhdistämällä alan kokeneimpien ympäristöjuristien ja luonnontieteellisten sekä teknisten asiantuntijoiden ongelmanratkaisukyvyn Linnunmaa ylittää käsityksen perinteisestä alan konsultista. Jokaisessa toimeksiannossa käytetään tarvittavassa määrin juristin, insinöörin ja luonnontieteilijän asiantuntemusta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä