Erityisesti suuria teollisuuslaitoksia koskevat parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät ovat vuodesta 2014 asettaneet vaatimuksia myös vanhojen teollisuuskohteiden päästöjen hallintaan ja päästötasoihin. Teollisuuden ympäristölupapäätökset muutetaan noudattamaan BAT-päätelmissä asetettua vaatimustasoa vaiheittain sitä mukaa, kun toimialakohtaisia BAT-päätelmiä valmistuu.

BAT-päätelmillä pyritään yhtenäistämään ympäristökuormitusta koskeva vaatimustaso koko EU:n alueella. Tavoite on laatia päätelmiä, jotka ovat sovellettavissa mahdollisimman laajasti koko toimialalla. Vuonna 2014 julkaistiin BAT-päätelmät metsäteollisuudelle, vuonna 2016 kemianteollisuuden jätevesien ja -kaasun käsittelylle ja vuonna 2017 suurille polttolaitoksille.

Mikäli BAT-päästötason saavuttaminen edellyttää yritykseltä huomattavia investointeja saavutettaviin ympäristöhyötyihin nähden, on toiminnanharjoittajan mahdollisuus hakea poikkeamaa BAT-päästötasosta. Teknisen osaamisen lisäksi BAT-päätelmien soveltaminen omaan toimintaan vaatii usein myös hyvää toimialatuntemusta sekä alueellisten ja teknisten erityispiirteiden tunnistamista. Linnunmaalla yhdistyvä tekninen, luonnontieteellinen ja juridinen osaaminen on auttanut jo useita asiakkaita löytämään parhaan ratkaisun BAT-päätelmien soveltamiseen.

Ota yhteyttä