Mikä on REACH?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, (EY) N:o 1907/2006) on EU:n asetus, jossa määritellään ehdot kemikaalien rekisteröinnille, arvioinnille, rajoituksille ja lupamenettelyille. Asetuksen tavoitteena on parantaa kemikaaliturvallisuutta ja lisätä EU:n teollisuuden kilpailukykyä. REACH-asetuksessa määritellään menetelmät aineiden ominaisuuksien ja vaarojen tiedonkeruulle ja aineiden rekisteröinnille.

Mitä ja ketä REACH koskee?

REACH-asetus koskee erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kaikkia kemiallisia aineita. Asetuksen piiriin kuuluvat niin teollisuuden prosessikemikaalit kuin puhdistusaineet. REACH-asetus kattaa myös erilaisissa esineissä, kuten vaatteissa ja elektroniikassa, olevat aineet. Tästä syystä REACH vaikuttaa moneen eri toimialaan Euroopassa. REACH-asetuksen velvoitteet voivat koskea aineiden valmistajaa, maahantuojaa tai jatkokäyttäjää.

REACH 2018

REACH 2018 -deadline on 31. toukokuuta 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki REACH -rekisteröintiä edellyttävät aineet tulee rekisteröidä aikarajaan mennessä. Yritysten tulee aloittaa rekisteröintiprosessi ajoissa, sillä se voi kestää kuukausia tai tilanteesta riippuen jopa yli vuoden. Toiminnanharjoittajan tulee myös huomioida, että tilanteesta riippuen yritys voi joutua tekemään rekisteröinnin usealle aineelle. Seoksen kukin ainesosa on rekisteröitävä erikseen.

Ketä REACH 2018 -deadline koskee?

REACH 2018 koskee yrityksiä jotka:

  • Valmistavat vuodessa yli tonnin kemiallisia aineita EU-alueella
  • Tuovat vuodessa yli tonnin kemiallisia aineita EU-alueelle
  • Tuovat EU-alueelle tuotteita, jotka sisältävät yhteensä yli tonnin kemiallisia aineita vuodessa ja täyttyvät muut REACH-asetuksessa säädetyt edellytykset.
Ota yhteyttä