Pesuaineasetus

Erilaisten pintojen ja kankaiden puhdistukseen tarkoitetut saippuat ja aineseokset kuuluvat pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 piiriin. Pesuaineasetus ohjaa esimerkiksi pyykinpesuaineiden, huuhteluaineiden, ikkunoiden ja autojen pesuaineiden sekä puhdistussuihkeiden käyttöä ja valmistusta. Jos pesuaineet sisältävät lisäksi desinfiointiaineita, tulee niiden täyttää myös biosidiasetuksen (EY) N:o 528/2012 asettamat vaatimukset. Käsien- ja ihonpesuaineet kuuluvat sen sijaan kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 piiriin.

Pesuaineasetuksen lisäksi puhdistusaineita koskee myös EU:n yleinen kemikaalilainsäädäntö. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kaikista markkinoille saatettavista vaaralliseksi luokitelluista tai vaarallisia ainesosia sisältävistä pesuaineista tulee tehdä Tukesin kemikaalituoterekisteriin kemikaali-ilmoitus. Kemikaalilainsäädäntö edellyttää myös lainsäädännön mukaisia pakkausmerkintöjä, joihin pesuaineasetus tuo lisätarkennuksia esimerkiksi sisällön ja annostelumäärien osalta. Pakkaukseen on myös merkittävä EU:n listaamat yleisimmät kosketusallergiaa aiheuttavat allergeenit sekä kaikki käytetyt säilöntäaineet. Vain ammattikäyttöön tarkoitetuille pesuaineille on annettu lievennyksiä pakkausmerkintöihin, mutta varoitusmerkintöjen suhteen niissäkin tulee olla lainvaatimat merkinnät. Käyttöturvallisuustiedote tulee toimittaa ammattikäyttöön tarkoitettujen pesuaineiden mukana.

Ota yhteyttä

Tutustu myös palveluihimme: