Kosmeettinen valmiste eli kosmetiikka tarkoittaa ainetta tai seosta, joka on tarkoitettu olemaan kosketuksissa kehon ulkoisten osien kanssa. Kosmetiikan tarkoituksena on esimerkiksi puhdistaminen, ulkonäön muuttaminen tai suojaaminen. EU:n  kosmeettisista valmisteista annetun asetuksen, ns. kosmetiikka-asetuksen (EY) N:o 1223/2009 alaisiin tuotteisiin kuuluvat värikosmetiikan lisäksi mm. ihovoiteet, saippuat ja ihon puhdistusaineet. Pyykinpesuaineet, pintojen puhdistusaineet sekä tatuointi- ja kestopigmentointivärit eivät kuulu kosmetiikkaan.

Valmistajan tai maahantuojan velvoitteet

Ennen markkinoille saattamista kaikille kosmeettisille valmisteille tulee tehdä turvallisuusselvitys, jonka vähimmäissisältö on määritelty kosmetiikka-asetuksessa. Vastuu kosmeettisten valmisteiden turvallisuudesta ja niiden turvallisuusarvioinnin tekemisestä kuuluu tuotteen valmistajalle tai EU-maahantuojalle. Arvioinnin voi laatia vain kriteerit täyttävä henkilö.

Usein kysytyt kysymykset

Kosmeettinen valmiste tarkoittaa kosmetiikkaa.

Kosmeettisen valmisteen valmistajan tai EU-maahantuojan tulee aina tehdä tuotteestaan turvallisuusselvitys ja ilmoittaa tuotteensa Cosmetic Product Notification Portal-tietokantaan (CPNP).

  • Valmistaja tuottaa valmisteen yhdestä tai useammasta ainesosasta.

 

  • EU-maahantuoja tuo maahan valmisteen Euroopan Unionin tai ETA-alueen ulkopuolisesta maasta.

 

  • Jakelija hankkii kosmeettisen valmisteen EU/ETA-alueelta toimivalta kosmetiikan valmistajalta/EU-maahantuojalta. Suomalainen jakelija voi esimerkiksi ostaa USA:ssa tehdyn valmisteen saksalaiselta EU-maahantuojalta, jolloin vastuuhenkilönä on saksalainen EU-maahantuoja ja jakelijana suomalainen jakelija.

Kosmeettisten valmisteiden turvallisuusselvityksessä arvioidaan yksitellen kaikki tuotteen ainesosat käyttäjän turvallisuuden kannalta. Kuluttajan altistuminen eri ainesosille arvioidaan mm. käyttötiheyden ja altistuvan pinta-alan perusteella. Tuotteen turvallisuus tulee todistaa siten myös laskennallisesti. Turvallisuusselvityksen tekijällä tulee olla esim. toksikologian, lääketieteen tai farmasian tutkintotodistus.

 

Kosmeettisia valmisteita koskevien ilmoitusten portaali (CPNP-portaali) on EU:n sähköinen ilmoitusjärjestelmä. Erillistä ilmoitusta Tukesiin ei enää tarvita. Portaali ei ole julkinen, tiedot ovat vain myrkytystietokeskusten ja viranomaisten käytössä.

Kyllä pitää. Kaikki liiketoimintana valmistetut kosmeettiset tuotteet tulee varmistaa turvallisuusselvityksellä ja ne tulee ilmoittaa CPNP-tietokantaan.

 

Tukesin tulkinnan mukaan omavalmisteiden omaan käyttöön valmistaminen, lahjaksi antaminen tai pienien määrien satunnainen myyminen esim. koulun myyjäisissä ei ole liiketoimintaa. Sen sijaan omalla toiminimellä tai säännöllinen myyminen on liiketoimintaa, jolloin tuotteesta on tehtävä turvallisuusselvitys ja muut lainsäädännön vaatimat toimenpiteet.

Kyllä pitää. Kaikki jakeluun menevät kosmeettiset tuotteet tulee ilmoittaa CPNP-tietokantaan ja niistä tulee tehdä turvallisuusselvitys.

Kyllä tarvitsee. Jokainen EU-maahantuoja on velvollinen huolehtimaan turvallisuusselvityksestä ja ilmoituksesta CPNP-tietokantaan jokaisen EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevan kosmeettisen valmisteen kohdalla. Samalle tuotteelle voi hyvin olla useita ilmoittajia joita kaikkia koskevat samat vaatimukset.

Jakelijan velvollisuuksiin kuuluvat mm. pakkausmerkintöjen oikeellisuus ja ilmoittaminen CPNP-tietokantaan (jakelijana). Lisäksi jakelijan on ilmoitettava sekä Tukesiin että tuotteen maahantuojalle/valmistajalle, jos epäillään, ettei tuote täytä vaadittua turvallisuutta kuluttajille.

On. Kosmeettisen tuotteen valmistuttaja on aina vastuussa tuotteestaan. Sopimusvalmistus ei siirrä turvallisuusselvitys- tai CPNP-tietokanta-ilmoitusvastuuta valmistajalle. Toisaalta myös sopimusvalmistaja voi teettää turvallisuusselvityksen, mutta vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot tulee olla tuotteen pakkausmerkinnöissä.

Kosmeettisissa valmisteissa voi käyttää vain kosmetiikkaan soveltuvia ainesosia. Kynttilöihin tarkoitettu mehiläisvaha ei sovellu kosmetiikkaan. Samoin saippuavärien tulee olla kosmetiikkaan soveltuvia; tekniset laadut eivät ole sallittuja edes poishuuhdeltavassa kosmetiikassa.

Asiakas voi halutessaan vielä etsiä vastausta CPNP-tietokannan omilta FAQ-sivuilta (Linkki https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/faq/?event=faq.show). Mikäli sopivaa vastausta ei löydy, Linnunmaan asiantuntijat auttavat tilauksesta kaikissa kosmetiikkaan liittyvissä kysymyksissä.

Ota yhteyttä