Kemikaalien käyttö- ja varastointimääristä ja kemikaalien luokituksista riippuen toiminnanharjoittajalla voi olla erilaisia kemikaalilainsäädännön mukaisia velvoitteita. Kemikaalien teolliseen käsittelyyn tai varastointiin liittyvät velvoitteet voivat koskea niin teollisuutta kuin vähittäiskauppaakin. Riskinarviointi on tärkeässä roolissa näihin velvoitteisiin liittyen.

Kemikaalien käytön ja varastoinnin laajuus määrittelee toiminnanharjoittajan velvoitteet. Vähäisessä kemikaalien käsittelyssä tai varastoinnissa riittää ilmoitus pelastuslaitokselle.

Kemikaalien käsittelyn tai varastoinnin ollessa laajamittaista se on luvanvaraista. Lupaa haetaan turvallisuus- ja kemikaalivirastolta (TUKES). Laajamittaisen toiminnan muita velvoitteita ovat turvallisuusselvityksen tekeminen tai toimintaperiaateasiakirjan laatiminen.

Kemikaalien varastoinnissa tulee huomioida viranomaisvelvoitteet.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme:

Ota yhteyttä