Linnunmaan vahvuus energialainsäädäntö- ja energiasektorilla muodostuu teknisen ja juridisen erityisasiantuntijuuden yhdistämisestä. Linnunmaan osaamisaloihin kuuluvat esimerkiksi energiatehokkuuslainsäädäntö, energiakatselmusvelvoitteet sekä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimintajärjestelmät. Linnunmaalla on paljon kokemusta myös energiamarkkinoista ja niihin liittyvästä tukipolitiikasta sekä jätteenpolton ja jätteen rinnakkaispolton sääntelyn tulkinnasta.

Linnunmaa palvelee energia-asioissa lisäksi energiantuotantoon liittyvien kysymysten saralla. Energiantuotannon ympäristövaikutuksista johtuen erityisesti polttolaitoksiin liittyy paljon lainsäädännön velvoitteita. Parhaillaan ajankohtainen säädös on esimerkiksi ns. PiPo-asetus pienille (alle 50 MW) polttolaitoksille. Suurille polttolaitoksille puolestaan julkaistiin elokuussa 2017 BAT-päätelmät (LCP BAT), jotka tuovat mukanaan muutoksia erityisesti energiantuotannon ilmaan johdettavien päästöjen rajoihin. Linnunmaa tarjoaa asiantuntevaa apua energiantuotannon lainsäädännön tulkitsemisessa ja velvoitteiden täyttämisessä.

Ota yhteyttä