Elintarviketurvallisuudella tarkoitetaan ruuan käsittelyn, valmistuksen ja säilytyksen käytäntöjä, joiden tarkoituksena on ruuan turvallisuuden ja ravintopitoisuuden varmistaminen. Ruokaketjussa tulee estää elintarvikkeiden altistus vaaratekijöille ja tunnistaa vaaratekijät, kuten ruoka-aineiden sisältämät myrkylliset yhdisteet, haitalliset pieneliöt sekä vieraat esineet.

Elintarviketurvallisuutta säännellään niin kansallisesti kuin EU:n tasollakin. Elintarviketeollisuuden alalla valvontaa elintarvikkeiden turvallisuuden takaamiseksi suoritetaan esimerkiksi ns. valvonta-asetuksen (EY) N:o 882/2004 nojalla. Suomessa toimivat elintarviketeollisuusyritykset täyttävät turvallisuusvaatimukset pääosin hyvin. Parannettavaa elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan (Elintarviketurvallisuus Suomessa 2016, 3/2017) löytyy yleisesti

  • omavalvonnassa,
  • yleisessä hygieniassa,
  • lämpötilojen hallinnassa,
  • allergiaa aiheuttavien aineiden hallinnassa sekä
  • tilojen ja laitteiden soveltuvuudessa ja kunnossapidossa.

Elintarviketeollisuudella on mahdollisuus ottaa käyttöön useita toiminnan riskejä vähentäviä standardeja. Linnunmaalla on kokemusta esimerkiksi ISO 22000 ja ISO 22000 FSSC -järjestelmän rakentamisesta ja ylläpidosta, elintarviketeollisuuden laadunvalvonnasta ja muun muassa eläinperäisiä sivutuotteita ja rehuja koskevasta lainsäädännöstä ja viranomaisvaatimuksista. Myös GMP (Good Manufacturing Practice), kontaktimateriaaliturvallisuus, hygienia ja elintarvikemikrobiologia ovat meille tuttuja.

Haluamme nostaa esille myös sen, että asiakasvaatimukset ovat monesti elintarvikealalla lainsäädäntöä tarkempia. Esimerkiksi monet kauppaketjut ja suuret toimijat vaativat tavarantoimittajiltaan elintarviketurvallisuusstandardien mukaista sertifiointia. Linnunmaa auttaa myös asiakasvaateiden täyttymisen suhteen.

Ota yhteyttä