Biosidit ovat aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joilla torjutaan, tuhotaan tai tehdään haitattomaksi haitallisia eliöitä, estetään niiden toimintaa tai rajoitetaan leviämistä. Biosideja käytetään laajasti erilaisissa valmisteissa kuten desinfiointi-, säilytys- ja tuholaistorjunta-aineissa.

Biosideissa käytetään yhtä tai useampaa tehoainetta. Nämä tehoaineet arvioidaan EU:n arviointiohjelmassa joka hyväksyy tai hylkää tehoaineiden käytön unionin alueella. Biosidivalmisteet sen sijaan hyväksytään jokaisessa jäsenvaltiossa erikseen. Huomioitavaa on, että biosideilla käsitellyillä esineillä ei ole kaikkia biosidivalmisteen vaatimuksia.

Biosideja valmistavalla tai EU:hun maahantuovalla toiminnanharjoittajalla voi olla tilanteesta riippuen erilaisia velvoitteita. Velvoitteisiin vaikuttaa aine ja sen käyttötarkoitus. Näistä velvoitteista voi vastata myös ulkopuolinen edustaja, jolla on toimipiste EU:ssa.

Poikkeuksia muista biosidisista valmisteista ovat mm. käsitellyt esineet ja paikalla (in-situ) tuotetut biosidit. Toiminnanharjoittajan tulee selvittää, mitkä velvoitteet koskevat hänen valmistettaan.

Ota yhteyttä