Ympäristöasiat, REACH, kemikaaliturvallisuus, EHS

Laadukas ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioiden hallinta on keskeinen osa vastuullista yritystoimintaa.

Olennainen osa tätä kokonaisuutta on pysyä ajan tasalla jatkuvasti muuttuvista laki- ja viranomaisvaatimuksista sekä täyttää kulloisetkin vaatimukset yrityksen kannalta myös taloudellisesti kestävällä tavalla.

 

Linnunmaa

Logo - Linnunmaa

on luonnontieteiden ja juridiikan osaamisen yhdistävä liike-elämän asiantuntija.

Lakiselvitykset, vastineet, muutoksenhaku

Teollisuusyritysten EHS-lakiasiat sisältävät muun muassa ympäristön- ja luonnonsuojeluun sekä kemikaaleihin ja jätteisiin liittyvät erilaiset lupamenettelyt ja muutoksenhakuprosessit.

Niissä pelkkä juridiikka ei riitä, vaan tarvitaan myös prosessiteknistä ja luonnontieteellistä osaamista sekä liiketoiminnan ymmärrystä.

 1. Lakipalvelut

  Teollisuusyritys: ”Ympäristölupapäätöksessä vaadittu uusi jätevesien puhdistusjärjestelmä olisi maksanut useita satoja tuhansia euroja, ja nykyiselläkin järjestelmällä päästiin hyvään puhdistustulokseen. Linnunmaan laati lupapäätöksestä valituksen, joka perustui luonnontieteellisiin faktoihin ja juridisiin perusteluihin. Korkein hallinto-oikeus kumosi lupapäätöksen ja totesi nykyisen jätevedenpuhdistusmenetelmän riittäväksi.”

 2. Kemikaaliturvallisuus

  Kemikaaliteollisuusyritys: ”Yrityksemme suunnitteli uuden biopohjaisen kemikaalin valmistamista. Linnunmaan avulla selvitimme tuotettamme ja tuotantoprosessia koskevat kemikaalilainsäädännön vaatimukset. Linnunmaa auttoi meitä myös toteuttamaan tarvittavat REACH-rekisteröinnit, niin että yrityssalaisuudet voitiin turvata ja kustannukset minimoida.”

 3. Ympäristölupa

  Metsäteollisuusyritys: ”Toimintamme kasvoi merkittävästi ja olimme epävarmoja siitä, tarvitsemmeko ympäristöluvan. Linnunmaa auttoi meitä selvittämään asiaa. Vaikka olimmekin velvollisia hankkimaan ympäristöluvan, lupaprosessi hoitui saumattomasti Linnunmaan asiantuntijoiden avustuksella. Aiomme myös jatkossa hoitaa ympäristöasioihin liittyvät asiat yhteistyössä Linnunmaa Oy:n kanssa.”

 4. Käyttöturvallisuustiedotteet

  Kemikaalien käyttäjä: ”Meillä on yrityksen toiminnan puolesta käytössä useita kemikaaleja. Vaikka emme ole kemikaalialalla, meidän täytyy silti aina huolehtia käyttöturvallisuustiedotteiden ajantasaisuudesta. Suurimman osan saamme maahantuojalta, mutta mukana on aina muutama jotka meidän tulee päivittää itse. Aloimme teetättää KTT:t Linnunmaalla, koska se oli nopea ja helppo ratkaisu. Lähetämme vain vanhat käyttärit sähköpostilla ja saamme paluupostissa asiantuntijan päivittämät versiot.”