Muista laittaa yrityksesi EHS-asiat kuntoon ennen kesälomia

Kesä ja aurinkoiset lomapäivät siintävät jo haaveissa, mutta monessa yrityksessä on vielä paljon hoidettavia asioita ennen kuin työpuhelimen voi sulkea ja heittäytyä lomamielelle. Jotta voit lomailla huoletta, keräsimme alle muistilistan ajankohtaisista EHS-asioista, jotka kannattaa hoitaa tai ainakin laittaa hyvälle alulle ennen lomia. Mikäli oma aika ja osaaminen eivät tunnu riittävän, jokaisen ajankohtaisen teeman kohdalta löydät asiantuntijamme yhteystiedon.

Tarkista, että:

  • REACH 2018 -velvoitteet ja tarvittavat toimenpiteet ovat tiedossa
  • ISO 14001:2015 päivitys on aloitettu
  • Lakiseuranta-asiat ovat kunnossa
  • Pakkausmerkinnät ovat ajan tasalla
  • PIPO -asetuksen määräaika on tiedossa
  • LCP-BAT -päätelmien tilanne on tiedossa

Soita, niin varmistetaan yhdessä huolettomat kesälomapäivät!

______________________________________________________________________________________________________________________________________

REACH 2018

Mitä? Toukokuun 2018 jälkeen ei markkinoilla saa olla REACH-rekisteröimättömiä aineita, ellei niiden vuosittainen valmistus- tai maahantuontimäärä ole alle tuhat kilogrammaa tai ellei niitä koske jokin poikkeus rekisteröintivelvollisuudessa.

Milloin? REACH 2018 -deadline on 31. toukokuuta 2018. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki REACH-rekisteröintiä edellyttävät, markkinoilla olevat aineet tulee rekisteröidä aikarajaan mennessä. Rekisteröintiprosessiin tarvitaan aikaa, joten se kannattaa aloittaa nyt.

Myöhäinen esirekisteröinti päättyy 31.5.2017.

Koskeeko minua? Jos valmistat kemiallisia aineita tai tuot niitä maahan EU:n ulkopuolelta yli tonnin vuodessa, sinulla voi olla REACH-asetuksen mukaisia rekisteröintivelvollisuuksia. Jos myös valmistat tai tuot maahan tuotteita (seoksia, esineitä), ne voivat sisältää aineita, jotka on rekisteröitävä yksittäin.

Jos olet esirekisteröinyt aineita, joita valmistat tai tuot maahan EU:n ulkopuolelta yli tonnin, mutta enintään 100 tonnia vuodessa ja joita et ole vielä rekisteröinyt, REACH-rekisteröintimääräaika 31. toukokuuta 2018 koskee sinua.

Ota yhteyttä REACH -asiantuntijoihimme:

Auli Kostamo, 050 321 9187, auli.kostamo@linnunmaa.fi

Aleksis Ahvensalmi, 0400 584 845, aleksis.ahvensalmi@linnunmaa.fi

Lue lisää aiheesta blogistamme:
http://www.linnunmaa.fi/blogi/reach-2018-maaraaika-lahestyy

______________________________________________________________________________________________________________________________________

ISO 14001:2015

Mitä? ISO 14001 -standardin päivitetty versio julkaistiin syyskuussa 2015. Uudistuksen seurauksena organisaatioiden on päivitettävä sertifioidut ISO 14001 -ympäristöjärjestelmänsä kolmen vuoden sisällä uuden version julkaisusta. ISO 14001 -standardiin on tullut päivityksen myötä useita muutoksia ja uusia vaatimuksia. Toiminnanharjoittajan on muun muassa dokumentoitava lakisääteisten vaatimusten täyttyminen.

Milloin? Ulkoisen toimijan on auditoitava päivitetty järjestelmä ennen syksyn 2018 määräpäivää. Päivitysaikataulun osalta on tärkeää huomioida, että auditointia ei kannata jättää aivan viime hetkeen. Mikäli organisaatio saa juuri ennen määräpäivää auditoinnissa vakavan poikkeamamerkinnän, voi sertifikaatti joutua hetkeksi katkolle.

Koskeeko minua? Kyllä, mikäli käytössäsi on ISO 14001:2004 mukainen ympäristöjärjestelmä tai jos olet suunnittelemassa ympäristöjärjestelmän rakentamista.

Ota yhteyttä ISO14001 -asiantuntijoihimme:

Reetta Hurmekoski, 040 350 3167, reetta.hurmekoski@linnunmaa.fi

Eeva Punta, 0400 298 465, eeva.punta@linnunmaa.fi

Lakiseuranta-asiat kuntoon:
http://www.linnunmaalex.fi/

Lue lisää aiheesta blogistamme:
http://www.linnunmaa.fi/blogi/ymparistojarjestelma-paivitettava-viimeistaan-alkuvuodesta-2018

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Pakkausmerkinnät

Mitä? CLP-asetusta sovelletaan nyt ainoana säädöksenä sekä aineiden että seosten luokitukseen ja merkintöihin. Tämä merkitsee seoksille säädetyn siirtymäkauden päättymistä. Kesäkuun 1. päivästä alkaen voidaan toimittaa vain sellaisia vaarallisia kemikaaleja, joissa on CLP-asetuksen mukainen varoitusmerkki.

Milloin? Kaikissa markkinoille saatetuissa kemiallisissa tuotteissa on 1. kesäkuuta 2017 alkaen oltava aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (CLP-asetuksen) mukaiset merkinnät.

Koskeeko minua? Kyllä, mikäli valmistajat, maahantuot, toimit jakelijana tai muuna toiminnanharjoittajana, joka vastaa kemikaalin luovuttamisesta markkinoille tai käyttöön.

Ota yhteyttä CLP -asiantuntijoihimme:

Laila Huovinen-Manu, 0400 380 003, laila.huovinen-manu@linnunmaa.fi

______________________________________________________________________________________________________________________________________

PIPO -asetus

Mitä? Lähes kaikkien alle 50 MW energiantuotantoyksiköiden on pian täytettävä ympäristönsuojelun vaatimukset valtioneuvoston asetuksen 750/2013 mukaisesti, sillä olemassa olevia yksiköitä koskeva siirtymäaika päättyy. Asetuksen mukaisesti useita laitoksia koskevat esimerkiksi osittain uudistetut päästöraja-arvot sekä nestemäisten polttoaineiden käsittelyn ja varastoinnin uudet vaatimukset.

Poikkeuksena ovat energiantuotantoyksiköt, joiden polttoaineteho on enintään 10 MW ja pääasiallisena polttoaineena kiinteä biopolttoaine. Niiden on tietyin ehdoin mahdollista noudattaa asetusta lievempää hiukkaspäästön raja-arvoa vuoden 2024 loppuun asti. Asiasta on ilmoitettava valvojalle.

Milloin? PIPO-asetuksen vaatimukset on täytettävä 1.1.2018 alkaen. Ilmoitus lievemmän hiukkaspäästöraja-arvon noudattamisesta on tehtävä 31.7.2017 valvovalle viranomaiselle.

Koskeeko minua? Mahdollisesti kyllä, mikäli kyseessä on alle 50 MW energiantuotantoyksikkö. Kokoluokassa 1−5 MW vaatimukset koskevat vain osaa yksiköistä. Vaatimukset eivät koske alle 1 MW yksiköitä.

Ota yhteyttä PIPO-asiantuntijoihimme:

Reetta Hurmekoski, 040 350 3167, reetta.hurmekoski@linnunmaa.fi

______________________________________________________________________________________________________________________________________

LCP-BAT

Mitä? Suurten polttolaitosten eli polttoaineteholtaan vähintään 50 MW polttolaitoksia koskevien BAT-päätelmien (LCP-BAT) julkaisu lähenee.

Milloin? BAT-päästötasot on äskettäin hyväksytty EU-tasolla ja päätelmät julkaistaneen loppuvuodesta 2017.

Koskeeko minua? Kyllä, jos laitoksessa käytetään kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta ja jos laitoksen polttoaineteho on vähintään 50 megawattia.

Ota yhteyttä BAT -asiantuntijoihimme:

Reetta Hurmekoski, 040 350 3167, reetta.hurmekoski@linnunmaa.fi

Lue lisää aiheesta blogistamme:
http://www.linnunmaa.fi/blogi/bat-paatelma

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Rentouttavaa ja aurinkoista kesää!

Linnunmaa on ainutlaatuinen ympäristöasiantuntijoiden yhdistelmä, joka tarjoaa laajoja ja perusteltuja näkemyksiä niin ympäristöjuridiikkaan, -tekniikkaan kuin kemikaaliturvallisuuteen ja ylittää käsityksen perinteisestä alan konsultista.

Autamme myös lukuisissa muissa EHS-asioissa, kuten käyttöturvallisuustiedotteissa, ympäristölupahakemuksissa, muutoksenhaussa sekä erilaisissa lainsäädännöllisissä selvityksissä. www.linnunmaa.fi