Niin mikä Prop 65?

Proposition 65, tuttavallisesti Prop 65 eli Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986 on USA:n Kalifornian osavaltiossa voimassa oleva säädös, joka koskee tuotteiden ja palveluiden varoitusmerkintöjä. Kuluttajille tai yrityksille suunnattuihin tuotteisiin tai palveluihin tulee lisätä varoitusmerkintä, jos tuote tai palvelu sisältää Prop 65:ssä listattua terveydelle haitallista kemikaalia siinä määrin, että merkittävä altistuminen tällaiselle kemikaalille on mahdollista.

Kuka on vastuussa?

Vuonna 2016 Kaliforniassa reagoitiin säädöksen aiheuttamaan niin sanottuun varmuuden vuoksi varoitteluun, minkä seurauksena varoituksilta edellytettyjä vaatimuksia tarkennettiin syksyllä 2018. Ensisijainen vastuu palveluiden tai tuotteiden varoitusmerkinnöistä on niiden tuottajalla tai valmistajalla. Tuotteen tai palvelun tuottajan on esitettävä edellytetyt varoitusmerkinnät niin kuluttajille kuin jälleenmyyjillekin.

Vaikka ensisijainen vastuu varoitusmerkintöjen toimittamisesta ja varoituksen antamisesta kuuluukin tuottajalle, jälleenmyyjien ja maahantuojien vastuulla on pitää tämä varoitusmerkintä kuluttajien tai jatkokäyttäjien nähtävillä. Näin ollen myös maahantuojilla ja jälleenmyyjillä on vastuu varoittaa mahdollisesta altistuksesta.

Koskeeko vastuu myös verkkokauppoja?

Vastuu varoittaa Prop 65:ssa listatusta kemikaalista koskee myös verkkokauppoja. Verkkokaupan on täytettävä Prop 65:ssa edellytetyt vaatimukset varoitusmerkinnöistä, jos verkkokaupasta on mahdollista tilata tuotteita, jotka sisältävät Prop 65:ssa listattua kemikaalia ja tuotteen voi tilata Kalifornian osavaltiosta. Syksyllä 2018 tarkentuneet vaatimukset varoitusmerkinnöistä koskevat myös verkkokauppojen varoituksia.

Mitä merkintöjen puuttuminen aiheuttaa?

Edellytettyjen merkintöjen puuttuminen voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita pelkästään rikkomusten johdosta annettavien sanktioiden kautta. Päiväkohtainen sakko voi nousta jopa 2 500 dollariin. Vaatimustenmukaisuutta valvovat viranomaisten lisäksi yleisen edun ja turvallisuuden nimissä toimivat yksityiset tahot, jotka voivat saattaa tuotteet tai palvelut tutkittaviksi mahdollisten rikkomusten selvittämiseksi.

Aineet, joille altistumisesta tulee varoittaa, sekä varoitusmerkintöjen tekemistä koskevat ohjeet löytyvät OEHHA:n verkkosivuilta.

 

Lisätietoja: elintarviketurvallisuusasiantuntija, FM Heidi Määttä, 050 395 7189heidi.maatta@linnunmaa.fi

harjoittelija, HTK Ville Rautiainen, 040 150 4721, ville.rautiainen@linnunmaa.fi