Kemiallisten tuotteiden merkinnöille säädetty siirtymäkausi on loppumassa. Kaikki markkinoille saatetut kemialliset tuotteet tulee olla varustettu aineiden ja seosten luokittelemista, merkitsemistä ja pakkaamista ohjaavan CLP-asetuksen (EC) No 1272/2008 mukaisilla merkinnöillä 1.6.2017 mennessä. Väistyneen lainsäädännön mukaisesti merkityt tuotteet tulee joko merkitä uudelleen tai poistaa myynnistä.

Päivitys koskee markkinoille saataville toimitettavia tuotteita. Yrityksen hyödyntämiä säiliöitä yms. koskee oma lainsäädäntönsä ja merkintästandardi.

CLP-asetus on 1.6.2017 alkaen ainoa sovellettu säädös aineiden ja seosten luokittelussa, merkitsemisessä ja pakkaamisessa. Biosidivalmisteiden kanssa toimivien toiminnanharjoittajien tulee kuitenkin huomioida Biosidivalmisteasetuksen (EU) N:o 528/2012 tuomat mahdolliset lisävaatimukset tuotteen pakkauksen esittelyteksteihin.

CLP-asetuksesta voi lukea lisää Linnunmaan CLP-asetus -sivulta ja käyttöturvallisuustiedotteista sekä pakkausmerkinnöistä aiheeseen liittyvältä Palvelut-sivulta.