Euroopan unionin asetuksella (EU) 2018/213 rajoitetaan bisfenoli A:n (BPA) käyttöä elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvissa lakoissa ja pinnoitteissa 6.9.2018 alkaen. Lisäksi kyseisellä asetuksella on muutettu asetusta (EU) N:o 10/2011 siltä osin kuin kyse on BPA:n käytöstä muovisissa elintarvikepakkausmateriaaleissa.

 

Uusi raja-arvo bisfenoli A:n siirtymälle on 0,05 mg/kg elintarviketta. Siirtymän raja-arvolla tarkoitetaan materiaalista tai tarvikkeesta elintarvikkeeseen tai elintarvikesimulanttiin vapautuneen aineen sallittua enimmäismäärää. Aiemmin raja-arvo on ollut 0,6 mg/kg elintarviketta, joten uusi raja-arvo on merkittävästi tiukempi. Ennen 6.9.2018 markkinoille laillisesti saatettujen lakalla tai pinnoitteella käsiteltyjen materiaalien ja tarvikkeiden sekä muovisten materiaalien ja tarvikkeiden pitäminen markkinoilla on kuitenkin sallittua varastojen loppumiseen saakka.

 

Siirtymää ei saa tapahtua lainkaan lapsille tarkoitettujen, ravitsemukselliselta ominaisuuksiltaan erityisten ruokien pakkausten osalta. Tällaisia ovat muun muassa vieroitusvalmisteet, äidinmaidonkorvikkeet ja lastenruuat. BPA:ta ei myöskään saa käyttää imeväisille tarkoitettujen PC-muovista valmistettujen pullojen tai mukien valmistuksessa.

 

EFSA (European Food Safety Authority) toteuttaa kattavan riskinarvioinnin bisfenoli A:n suhteen. Riskinarvioinnin seurauksena voidaan tarvittaessa päättää uusista toimenpiteistä ja raja-arvoista.

 

Lisätietoja:

Elintarviketurvallisuusasiantuntija Heidi Määttä, 050 395 7189, heidi.maatta@linnunmaa.fi