Itä-Suomen yliopisto on äskettäin julkaissut Mimmi Piispasen pro gradu -tutkielman, jossa käsitellään EU:n biosidiasetuksen (528/2012) tuomia haasteita erityisesti paikalla tuotettujen (in situ) biosidien osalta.

Haastattelututkimuksessa haastateltiin viranomaisia, toimialajärjestöjä ja yrityksiä niin Suomesta kuin ulkomailta. Tutkielman mukaan asetuksen aiheuttamat kustannukset koettiin suurina, ja konsortion muodostaminen nähtiin välttämättömänä kustannusten minimoimiseksi. Lisäksi yritysten tarve asiantuntija-avulle asetuksen soveltamisessa koettiin tärkeänä. Pienten yritysten selviäminen markkinoilla koettiin suurena huolenaiheena. Lisäksi esiin nousi huoli markkinoiden kaventumisesta ja valmisteiden kehityksen hidastumisesta. Piispasen mielestä nämä seikat on tärkeää ottaa huomioon, jotta tulevaisuudessa voidaan ehkäistä ongelmien syntymistä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa yrityksille suunnatun informaation ja palveluiden kehitystä. Lisäksi työllä haluttiin lisätä tietoisuutta biosideista ja niiden ympäristövaikutuksista. Piispanen toivookin, että opinnäytetyön avulla konsulttiyritykset ja viranomaiset saisivat uusia ideoita palveluidensa kehittämiseen.

 

Tutkielman kirjoittaja on toiminut Linnunmaassa harjoittelijana vuonna 2018. Tutkielman voi lukea tämän linkin kautta.

 

Lisätietoja: toimitusjohtaja Eeva Punta0400 298 465eeva.punta@linnunmaa.fi